Sprängskisser

&

Tekniska data


BM 10

Motor typ 2-cyl tändkula

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

 

Volvo T425 Krabat

Motor typ B16C

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

Jordbrukslyft

 

BM 230 Victor

Motor typ 1052

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

Jordbrukslyft & Drag

 

BM 320 Buster

Motor typ 913/P 3A-152

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

Jordbrukslyft & Drag

 

Volvo BM 350 Boxer

Motor typ 1113

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

Jordbrukslyft & Drag

Tekniska data

 

Volvo BM 470 Bison

Motor typ 1114

Kraftöverföring

Jordbrukslyft & Styrning

 

Volvo BM 600

Motor typ 1113 A

Kraftöverföring

Karosseri & Styrning

Jordbrukslyft & Servo

 

Volvo BM 650/700

Motor typ D42/TD42

Elutrustning

Kraftöverföring

Karosseri

Styrning

Jordbrukslyft & Drag

Tekniska Data (pdf-fil)

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servdelar, spare parts, pieces de rechange,

                                                                                                                                                                       sprängskiss, e

 

 

xploded view, tractor, traktor