Gröpkvarn

Rapid 2

 

Tillverkare: H. Bamford & S., Uttoxeter, England

Importör: A. Chr., Jacobsson, Lund

År: 1902. Vikt: 239 kg. Pris: 225 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Maskinerna gingo obehindradt och gjorde genomgående

ett godt arbete med medelstor afverkning, något större finlek

än öfriga maskiner och i förhållande därtill normal kraftåtgång"