Gröpkvarn

Ekonom 18"

 

Tillverkare: A.-Bol. Westerås Landtbruksmaskiners, Morgongåfva

År: 1902. Vikt: 450 kg. Pris: 450 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Totalomdömet om de profvade kvarnarna blir, att de genomgående

utfört ett mycket godt arbete, samt att de gå lättare än vanliga stenkvarnar"