Kombinerad sladd- och fjäderharf

 

Tillverkare: A.-B. C. M. Wibergs Vagn- och Redskapsfabrik, Ransta.

År: 1905 Vikt: 95 kg. Pris: 60 kr, fraktfritt

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Mot konstruktionen anmärkes, att harfven icke kan ställas så,

att den arbetar till samma djup med pinnarna i den främre och

den bakre raden, hvarjämte harfven har benägenhet att draga sig

snedt. Verkstadsarbetet är godt, de använda materialerna äro af

god och lämplig beskaffenhet. Harfven gjorde ett mycket kraftigt,

men till följd af pinnarnas fjädring och de ofvan anmärkta konstruktions-

felen något ojämnt arbete, i det att balkar mellan de af pinnarna dragna

fårorna kvarstodo, hvarjämte kraftbehofvet därvid var större, än som af

3 medelmåttiga hästar kan prestera. Priset är moderat."