Sladdharf

 

Imperial

 

Tillverkare: C. G. Pettersson, Tierp.

Agent: A.-B. Andrew Hollingworth & Co., Stockholm..

År: 1906 Vikt: 88 kg. Pris: 45 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Mot konstruktionen har ingen väsentlig anmärkning framställts.

Harfven gör ett mycket godt arbete, men kräfver mycket stor

dragkraft, vid vissa inställningar under profvet var den t. o. m.

större, än som kan presteras af 3 medelmåttiga hästar vid

ihållande arbete. Priset är normalt."