Spadrullharv

 

Tempus

för en häst

 

Kullberg & Co.