Välkommen maskin-nostalgiker!

 

Här kommer vi att presentera ett urval av lantbrukets

  maskiner och redskap från 1800-talets mitt och framåt

 

Gröpkvarnar

Pumpar

Lokomobiler

Slåttermaskiner

Vältar

Petroleummotorer

Harvar

Självbindare