Ånglokomobil

Munktells encylindriga lokomobil

 

Tillverkare: Munktell Mek. Verkstads Aktiebolag

År: 1906. Eff: 23 hk Vikt: 4 500 kg. Pris: 4 200 kr (inkl gnistsläckare).

Kolförbrukning per timme: 45,7 kg

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"En till så väl konstruktion som utförande synnerligen god, enkel

och lättskött lokomobil med hög verkningsgrad och ett prydligt

utseende. Regleringsförmågan tillfredsställande. Priset i förhållande

till arbetets godhet måttligt."