Råoljelokomobil

Munktells

 

Tillverkare: Munktells Mek. Verkstads Aktiebolag

År: 1909. Eff: 7½ hk Vikt: 1 526 kg. Pris: 2 460 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"En lättskött, mycket enkel och väl utförd petroleummotor med

flera nya och goda detaljanordningar. Den drifves med råolja af

billigaste slag under mycket god förbränning och med en i

förhållande till effekten synnerligen låg bränsleförbrukning. Den

låter belasta sig väsentligt öfver den normala effekten. Likformig-

hetsgraden och regleringsförmågan voro med det till maskinen

hörande svänghjulet relativt låga."