Rotationsplog

The Rival

 

Tillverkare: Bissel Chilled Plow Works. South Bend, Indiana, USA

År: 1899 Pris: 175 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme: 

Ansågs inte lämpa sig för svenska förhållanden p g a oförmåga i

 "styf jord" och dåligt resultat i relation till arbetsinsatsen, tre dragare.