Plog med alfluckrare

Sacks ZH9 

 

Tillverkare: Rud. Sack, Leipzig-Plagwitz.

Agent: A.-B. Andrew Hollingworth & Co., Stockholm

År: 1910 Vikt: 136 kg Pris: 101 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Redan vid de första försöken blef emellertid ZH 9 med alfluckrare

urståndsatt att urföra något ordentligt arbete, då den bygel, hvarmed

alfluckraren fästs vid åsen, gaf vika för påkänningarna."