Plog och alfplog

Sacks "Bippart" 

 

Tillverkare: Rud. Sack, Leipzig-Plagwitz.

Agent: A.-B. Andrew Hollingworth & Co., Stockholm

År: 1910 Vikt: 140 kg Pris: 115 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Redskapet befanns oriktigt inställdt, så att icke någon afgörande

profning kunde komma till stånd, då det närvarande ombudet icke

förmådde åstadkomma den nödiga justeringen."