2-skärig hjulplog

Standard A

Med cylindriska vändskivor

Tillverkare: Lilla Harrie Redskapsverkstad

År: 1912 Vikt: 185 kg Pris: 110 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Mot plogen har anmärkts att den saknar skumristar.

Utförandet är godt. Materialet till knifristarne är för mjukt."