Växelplog

Deeres rotationsplog

Med roterande vändskiva

Tillverkare: John Deere Export Company, New York, U.S.A.

År: 1912 Vikt: 210 kg Pris: 175 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Solidt och omsorgsfullt utförd af fullgodt material. Mot konstruktionen

har anmärkts, att fårhjulens inställning icke kan bibehållas utan vid hvarje

vändning måste på nytt justeras. Den skötes utan svårighet af en man

men går så tungt, att den i regel torde fordra tre dragare."