2-skärig plog

Oliver nr. 22

Tillverkare: Oliver Chilled Plow Works, South Bend, U.S.A.

Agent: A.-B. Andrew Hollingworth & Co., Stockholm.

År: 1912 Vikt: 200 kg Pris: 225 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Plogen är af god konstruktion och väl utförd af mycket godt material;

åsarne äro dock något för veka. Den har en stadig gång och gör under

gynnsamma förhållanden ett godt arbete. För nedplöjning af betblast

eller halmig gödsel lämpar plogen sig mindre väl. Bäst passar den till

plöjning af stubbåker på lätt jord. På styfvare jord kräfver den större drag-

kraft än som vid ihållande arbete kan lämnas av 4 starka hästar."