Femskärig traktorplog

Till Munktells traktor 30/40

Med djupreglering för varje plogkropp.

Tillverkare: Munktells Mekaniska Verkstad, Eskilstuna.

År: 1913