Plog

Öfverums Bruk, 4 S

 

Tillverkare: A.-Bol. Öfverums Bruk, Öfverum

År: 1906 Vikt: 140 kg Pris: 80 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Material i billarna väl mjukt. Mellanläggen vid byglarna för

plogkropparna anfästning voro af gjutgods och visade sig ej

tillräckligt hållbara"