Plog

Ideal-plog

 

Tillverkare: N. Holmqvist, L:a Harrie, Örtofta

Säljare: A.-Bol. Maskinkompaniet, Stockholm

År: 1906 Vikt: 153 kg Arbetsbredd: 68 cm Pris: 68 kr

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Plogen är solidt tillverkad af godt material. Konstruktionen är

ändamålsenlig. Inställning till olika arbetsdjup sker fort och

bekvämt medelst två häfstänger, som oberoende af havarandra

påverka hvar sitt hjul. Plogen gick såväl å sand- som lerjord

synnerligen jämnt och stadigt och gjorde ett utmärkt arbete.

Priset ur tillverkningssynpunkt högt, men med afseende på

det utmärkta arbete, plogen lämnar, försvarligt".