Petroleummotor

Avance

 

Tvåtakts kultändande explosionsmotor 

Tillverkare: J. V. Svenssons Automobilfabrik, Augustendal, Stockholm

År: 1906. Pris: 1 650 kr, inkl reservdelar. Hk: 10. Vikt: 725 kg.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"En mycket enkel och lättskött motor med god regleringsförmåga.

Den utmärker sig genom hög fulländning till såväl konstruktion som

 arbete. Dess petroleumförbrukning är utomordentligt låg, i det att den

betydligt understiger petroleumåtgången hos hvarje annan af nämnden

profvad eller eljest känd motor af ifrågavarande slag. Priset billigt"