Råoljemotor

Avance

 

Stående stationär råoljemotor

Tillverkare: J. V. Svenssons Automobilfabrik, Augustendal, Stockholm

År: 1909. Pris: 2 560 kr, inkl reservdelar. Hk: 18. Vikt: 1 420 kg.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"En lättskött, mycket enkel och väl utförd petroleummotor, i hvilken

förbränningen vid normala och låga belastningar är mycket god, äfven

vid användning av billigaste förekommande brännoljesorter, och bränsle-

åtgången mycket låg. Likformighetsgraden är stor och reglerings-

förmågan god"