Potatisupptagningsmaskin

Caledonian Potaoe Raiser

 

Tillverkare: Alex. Jack & Sons, Mayole

Importör: AB Julius Slöörs Jern- och Redskapshandel, Stockholm

År: 1898. Pris: 290.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Maskinens stora fordran på dragkraft gör honom synnerligen

olämplig för svenska förhållanden".