Potatisupptagningsmaskin

Planet Jr. Potaoe Digger

 

Tillverkare: Planet Jr., Philadelphia, USA

Importör: AB Julius Slöörs Jern- och Redskapshandel, Stockholm

År: 1898. Pris: 75.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"..redkapet afgjordt underlägset ett vanligt årder af lämplig form,

hvilket dessutom har ett stort företräde genom sitt mycket

lägre pris och sin mångsidigare användbarhet."