3-cylindrig Plungerpump

K. V. P.

 

Tillverkare: A.-Bol. Bruzaholms Bruks, Bruzaholm.

År: 1900. Vikt: 1000 kg. Pris: 500 kr. Kapacitet: 7850 l/t

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Profven visade en mycket stor kvantitativ verkningsgrad, delvis

beroende på att hästen gick fort, hvilket ock hade till följd, att

den pr timme uppgifna uppfordringsmängden väsentligt överstegs.

Hästen var emellertid hårdt ansträngd."