Dubbelverkande klaffpump

3 K. S.

 

Tillverkare: A.-Bol. Bruzaholms Bruks, Bruzaholm.

År: 1902.  Pris: 45 kr. Kapacitet: 2250 l/t

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"..af järn och mässing med sugluftklocka. ...den kvantitativa verkningsgraden

var rätt låg... endast 46 à 64 procent af den uppgifna."