Radsåningsmaskin

Christensson, Normal

15 billars för två dragare

Tillverkare: Christensson, N. G, Örtofta

År: 1906. Pris: 345 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Utrustad med engelska billar. "Säden stod mycket ojämn."

"För att med amerikanska billar ernå en någorlunda jämn myllning

synes det vara nödvändigt att efter sådden öfverfara fältet med en lätt

harf. Härmed må nu icke vara sagdt, att de engelska billarna vid alla

tillfällen äro de amerikanska öfverlägsna. Sannolikt äro de senare att

föredraga öfverallt. där stenig och i allmänhet mindre finförbrukad jord

förekommer"