Radsåningsmaskin

Rasmusens Maskin

17 billars för två dragare

Importör: Jacobson, A. Chr., Lund

År: 1906. Pris: 360 kr m förställare.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Utrustad med engelska billar. "Utmatningsanordningen är

af primitiv beskaffenhet". "Myllade väl och gick stadigt. Säden blef

emellertid mycket ojämnt fördelad, hvilket får tillskrifvas den

 olämpliga anordningen med öppna såhål i lådan".