Radsåningsmaskin

Hallensis

17 eller 24 billars för två dragare

Importör: Jacobson, A. Chr., Lund

Tillverkare: F. Zimmerman & Co., Halle

År: 1906. Pris: 17 b. 465 kr, 24 b. 635 kr, m förställare.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Utrustad med engelska billar. "Myllningen blef i allmänhet för

grund trots extra belastning å billarna. Yttre billarna gingo för

nära hjulen och myllade af denna anledning mindre väl. Hafre-

sådden blef ganska ojämn i kanten, rågsådden däremot i det

närmaste oklanderlig".