Radsåningsmaskin

Helice

21 billars för två dragare

Importör/tillverkare: Vesterås Landtbruksmaskiner, Morgongåfva.

År: 1906. Pris: 395 kr, m förställare.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Utrustad med amerikanska billar. Utmatning via reglerbara

kugghjul.