Radsåningsmaskin

Fenix

12 billars för en dragare, 16 & 20 billars för två dragare

Tillverkare: Öfverums Bruk, Öfverum.

År: 1906. Pris: 12 b. 170 kr, 16 b. 265 kr, 20 b. 415 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Amerikanska billar. "Såsom en olägenhet framhölls, att

ytterbillen gick i hjulspåret från föregående drag".