Ringvält

 

35 ringar

Tillverkare: A.-B. Andrew Hollingwort & Co, Stockholm

År: 1910. Pris: 91 kr. Vikt: 275 kg. Arbetsbredd: 1 650 mm.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Ringarna äro af väl klent och mindre omsorgsfullt fördeladt

gods och på den grund mindre hållbara samt föga rörliga

på axlarna, hvarigenom vändningar försvåras, hvarjämte som

önskvärdt vore försedd med anordning, som möjliggjorde

belastning med körkarlens tyngd"