Ringvält

 

35 ringar

Tillverkare: A.-B. Vesterås Landtbruksmaskiner, Morgongåfva.

År: 1910. Pris: 150 kr. Vikt: 430 kg. Arbetsbredd: 1 520 mm.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Mot konstruktionen anmärkes att välten är öfvertung, på

grund hvaraf gången blir vippande, och att ramen icke är nog

 hållbar. Utförandet är ordinärt. Välten gjorde ett kraftigt, men

   till följd af ofvan nämnda konstruktionsfel något ojämnt arbete."