Svea-välten

Enkel 30-ringars vält för en dragare

Tillverkare: A.-B. Wolrath & Co., Upsala.

År: 1910. Pris: 75 kr, fraktfritt. Vikt: 225 kg. Arbetsbredd: 1 450 mm.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

"Välten utför ungefär enahanda arbete som den vanliga ringvälten,

men kan på grund av sin mindre vikt icke åstadkomma någon

nämnvärd sönderdelning af hårda kokor"